Vídeo-titorial para o profesorado

 

 

Que é Edmodo?

School Research

Ferramentas principais

Como manexar os vídeos

 

 

 

Rexistro profesorado

Configuración básica

Crear un grupo

     

mensaxes

Rexistro de alumnos/as

Traballando con mensaxes (1)

Traballando con mensaxes (2)

     

Traballando con mensaxes (3)

Axenda

Seguimento de tarefas)

     

Xestión da biblioteca

Creando equipos pequenos

Publicando fora de Edmodo

     

 

Vista do alumnado (1)

Vista do alumnado (2)

 
     

Material elaborado por Xoanca Albarellos e Benxa Salgado         Creative commons